Alocația pentru copiii cu cetățenie română

Alocația pentru copiii cu cetățenie română

Alocația pentru copiii cu cetățenie română

Alocatia copii România reprezintă o indemnizație acordată de stat părinților, cetățeni ai României, simbolizând un ajutor pentru creșterea copiilor. Pe lîngă cetățenii români, de alocații pentru copii România, de asemenea pot beneficia și cetățenii străini, care locuiesc legal și permanent pe teritoriul României și/sau dispun de cetățenia României, dar la moment au reședință într-un stat din Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova, beneficiari ai cetățeniei României, în mod egal, dispun de posibilitatea de a depune cerere pentru a obține alocație pentru copii. Alocația se achită lunar.

Ce trebuie să știi despre alocația pentru copiii cu cetățenie română

Procedura de primire a alocațiilor se face în două etape:

 • deschidere cont;
 • depunere dosar la Primăria de unde este domiciliul solicitantului;

Acte necesare:

 • cerere corespunzătoare privind beneficierea de alocație;
 • certificat de naștere al copilului – în variantă originală + copie;
 • buletin de identitate părinți;
 • certificat de căsătorie/divorț al părinților, în caz de necesitate;
 • extras de cont al unuia dintre părinți, în situația în care este solicitată transferarea alocației direct pe contul bancar;
 • acordul celuilalt soț privind beneficierea de alocație;
 • adeverință care atestă că copilul nu beneficiază de alocație pe teritoriul Republicii Moldova, în caz de necesitate.

Alocație pentru copii născuți în Uniunea Europeană

Acte necesare:

 • certificat de naștere al copilului – în variantă originală + copie;
 • buletin de identitate părinți – în variantă originală + copie;
 • extras de cont al unuia dintre părinți, în situația în care este solicitată transferarea alocației direct pe contul bancar;
 • certificat de salariat, în cazul în care părinții sunt angajați în cîmpul muncii în România;
 • declarație privind faptul că părinții nu beneficiază de alocație din partea altui stat membru UE;
 • document care atestă angajarea în cîmpul muncii într-un stat membru UE, în caz de necesitate.