Tipuri de programări online

Tipuri de programări online

Tipuri de programări online

Tipuri de Programări Online:

  1. Programare online pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române la sediile Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, Iași, Galați, Suceava.
  2. Programare online pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei la Consulatele României din Chișinău, Bălți, Cahul și din străinătate.
  3. Programare online pentru depunerea cererii de obținere a alocației pentru copiii nou născuți la Consulatul României la Chișinău, Bălți, Cahul.
  4. Programare online pentru depunerea jurământului de credință la Consulatul României din Chișinău, Bălți, Cahul.
  5. Programare online pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere, căsătorie, certificatului de naștere al copiilor la Consulatul României la Chișinău, Bălți, Cahul sau la Primăriile din România.