Apostila și Traduceri

Apostila și Traduceri

Apostila și Traduceri

Apostila reprezintă o ștampilă aplicată de Organul cel mai înalt în stat pentru a confirma semnătura și funcția persoanei care a eliberat documentul. Apostila este necesara pentru a da valoare și a confirma veridicitatea documentului peste hotarele țării în care a fost eliberat.

Traducerea legalizată reprezintă certificarea autenticității semnăturii traducătorului autorizat și deținerea de către acesta a unei autorizații de traducere eliberată de Ministerul Justiției.

Ce trebuie să știi despre obținerea apostilei și traducerii

Este nevoie de legalizare notarială doar atunci când este vorba de traducerea unor acte oficiale, emise de instituțiile statului sau ale altor țări străine:

  • legalizarea semnăturii traducătorului;
  • traducere acte de stare civilă;
  • traducere diplome și acte de studii;
  • traducere documente de identitate: buletin, pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, permis de conducere;
  • traduceri legalizate documente auto: certificat de înmatriculare, contracte de vânzare/cumpărare, carte de identitate a autovehiculului, facturi;
  • traduceri legalizate ale documentelor juridice ale firmelor;
  • traducere certificate de cazier judiciar;
  • traduceri legalizate invitații în străinătate, adeverințe medicale, procuri;
  • traduceri legalizate ale documentelor emise de instanțele judecătorești;
  • hotărâri judecătorești, citații, decizii, sentințe.